Taking the lead in hostmanship
through combined craftmanship

Verzeker uw gasten van een weergaloze ervaring: haarscherp, smart, eenvoudig en volledig!

Laat u informeren naar de mogelijkheden!
Powered by Android
Quality TV

Premium design en functionaliteit
van Philips Hospitality TV

Smart Hospitality TV

Ultiem gebruiksgemak, connectiviteit
en apps door Android

Keuzevrijheid

Het digitale zenderpakket
van Ziggo

Veelzijdigheid van Philips

Met Philips Hospitality TV bent u verzekerd van gebruiksgemak, mooi design en efficiƫnt beheer.

Laat u informeren

Smart software van Android

Android software op de TV garandeert gebruiksgemak, verbindt eenvoudig andere systemen en biedt de hotelgast een wereld vol mogelijkheden.

Laat u informeren

Het zenderaanbod van Ziggo

Het eerste wat gasten verwachten? Een snelle internetverbinding, gratis wifi en een ruime zenderkeuze op TV. Net als thuis.

Laat u informeren

Maak kans!

Profiteer van een ongekend aantal mogelijkheden voor u als hotellier. Laat u informeren over de mogelijkheden en maak daarbij kans op een onvergetelijke ervaring voor uzelf!

Ziggo Dome Tickets

Wanneer u uw gegevens hieronder achterlaat, neemt Philips contact met u op.

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR SMART TV Datum: 2018 mei DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR SMART TV (“VOORWAARDEN”) BEVATTEN DE VOORWAARDEN ONDER WELKE TP VISION EUROPA B.V. (“WIJ” of “ONS”) U OF DE VENNOOTSCHAP DIE U VERTEGENWOORDIGT (“U” of “UW”) TOEGANG WIL VERLENEN TOT DE SMART TV-PORTAL.

WIJ ZIJN TP VISION EUROPE B.V., GEREGISTREERD OP PRINS BERNHARDPLEIN 200 (1097JB) AMSTERDAM, NEDERLAND. WE ZIJN EEN VOLLE DOCHTERONDERNEMING VAN TP VISION HOLDING B.V.

WIJ ZIJN DE EXCLUSIEVE MERKLICENTIEHOUDER VAN “PHILIPS” VOOR TV’S IN EUROPA, RUSLAND, HET MIDDEN-OOSTEN, BRAZILIƋ, ARGENTINIƋ, URUGUAY, PARAGUAY EN ENKELE APAC-LANDEN (EXCLUSIEF CHINA EN INDIA) EN BIEDEN U DE SMART TV-DIENSTEN IN DIE HOEDANIGHEID AAN.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, INCLUSIEF DE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE IN CLAUSULE 12, VOORDAT U OP DE KNOP “ACCEPTEREN” KLIKT. DOOR OP DE KNOP “ACCEPTEREN” TE KLIKKEN GEEFT U AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT, EN DAT U ACCEPTEERT DAT DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEBRUIK VAN DE SMART TV-PORTAL. UW ACCEPTATIE CREƋERT EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS AANGAANDE UW GEBRUIK VAN DE SMART TV-PORTAL (“OVEREENKOMSTā€). ALS U NIET MET DEZE VOORWAARDEN INSTEMT, DIENT U HET REGISTRATIEPROCES AF TE BREKEN DOOR OP “ANNULEREN” OF OP DE KNOP “TERUG” TE KLIKKEN. ALS U OP “ANNULEREN” OF “TERUG” KLIKT, KRIJGT U GEEN TOEGANG TOT DE PORTAL.

WIJ RADEN U AAN EEN KOPIE VAN DEZE VOORWAARDEN TE DOWNLOADEN EN OP TE SLAAN, ZODAT U DEZE LATER NOG KUNT RAADPLEGEN. U KUNT DEZE VOORWAARDEN VINDEN OP WWW.TPVISION.COM/LEGAL-INFORMATION.

 1. Basisvoorwaarden. Deze voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de Smart TV-portal (“Portal”) op uw met internet verbonden apparaat (“Apparaat”). De Portal bevat een groot aantal toepassingen (“APP(s)”) van derden (“Contentpartner(s)”). Elke APP is te herkennen aan een pictogram in het beginscherm of de APP-galerij van de Portal. Als u op een pictogram van een APP klikt, verlaat u de portal en wordt u doorgestuurd naar de website van de betreffende Contentpartner (“Website”). Op deze Website biedt de Contentpartner u toegang tot de door hem aangeboden diensten (“Diensten”). Deze Diensten omvatten mogelijk het aanbieden van allerlei content, informatie of overig materiaal (samen de “Content”). De Diensten worden u aangeboden door de Contentpartner, en uw gebruik van deze Diensten en gerelateerde Content is onderworpen aan uw acceptatie van de gebruiksvoorwaarden van de respectieve Contentpartner. De fabrikant van uw Apparaat wordt hierna aangeduid als “Fabrikant”.

Alle elektronische programma-informatie (“Televisieprogrammagegevens”) die u wordt aangeboden als onderdeel van de elektronische programmagids (“IP-EPG”) in de Portal wordt u aangeboden door Gracenote Inc., in samenwerking met Gracenote GmbH. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, accepteert u ook de gebruiksvoorwaarden van Gracenote die van toepassing zijn op de levering van Televisieprogrammagegevens aan u (Bijlage A). Door acceptatie van deze voorwaarden van Gracenote ontstaat er een directe juridische overeenkomst tussen u en Gracenote Inc.

U mag de Portal niet gebruiken als: (a) u niet de wettelijk vereiste leeftijd hebt om een bindende juridische overeenkomst met ons te mogen aangaan, of (b) het u op grond van de wetten van het land waarin u woont niet is toegestaan om de Content te bekijken. Niettegenstaande het voorgaande moet u ten minste de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt om akkoord te mogen gaan met deze Voorwaarden. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u de Portal ALLEEN gebruiken indien u toestemming daartoe hebt verkregen van een van uw ouders of wettelijke voogden. Als u de Portal gebruikt of bezoekt, gaan wij ervan uit dat u ten minste 16 jaar bent, dan wel dat u van een ouder of wettelijke voogd toestemming hebt gekregen om de Portal te gebruiken. Deze Voorwaarden zijn van toepassing boven op enige voorwaarden of uitsluitingen die u bij de aankoop van het apparaat hebt ontvangen en welke onveranderd en onverminderd van kracht blijven.

 1. Auteursrecht, handelsmerken en overige rechten. Alle auteursrechten, handelsmerken en overige rechten, benamingen en belangen met betrekking tot de portal (met uitzondering van de Diensten, Content en merkelementen van de Contentpartners) zijn en blijven eigendom van de Fabrikant en van ons. Niets in deze Voorwaarden geeft u het recht om de handelsmerken, logo’s, domeinnamen en andere specifieke merkelementen van de Fabrikant, de Contentpartners of ons te gebruiken. Eventuele feedback, opmerkingen of suggesties van u aan ons hebben een uitsluitend vrijwillig karakter, en het staat ons vrij om dergelijke feedback, opmerkingen of suggesties naar goeddunken en zonder enige verplichting aan u te gebruiken. U behoudt alle rechten tot content die u op de Portal plaatst of toont. Door content in te dienen, te tonen, of te plaatsen, geeft u ons een wereldwijde, nietexclusieve, royaltyvrije licentie (inclusief het recht tot sublicentiĆ«ring) om dergelijke content te gebruiken, te kopiĆ«ren, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, over te dragen, te tonen en te distribueren in alle media en via alle distributiemethoden. Deze licentie bevat specifiek het recht om uw content te gebruiken voor marketingdoeleinden ten aanzien van het Apparaat of de Portal.
 2. Gebruik van de Portal, duur van de Overeenkomst. U stemt ermee in dat u de Portal, de Diensten of de Content niet zult gebruiken op een wijze die niet is geoorloofd, met inbegrip van maar niet beperkt tot inbreuk in of excessieve belasting van het netwerk of de servercapaciteit, of gebruik van de Portal, Diensten of Content voor andere doeleinden dan geoorloofd. De Portal, Diensten en Content worden beschermd door auteursrechten en intellectuele-eigendomsrechten, en u gaat ermee akkoord alle kennisgevingen, licentie-informatie en beperkingen hierin na te leven. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst dan wel in een separate overeenkomst tussen u en ons, is het u niet toegestaan om de Portal, de Diensten of de Content te wijzigen, te publiceren, via een netwerk te verspreiden, te verhuren, te leasen, te lenen, over te dragen, te verkopen, te participeren in de verkoop hiervan of hiervan aangepaste versies te maken, te herdistribueren, te vertonen of op andere wijze te exploiteren, hetzij geheel of gedeeltelijk. Het is u niet toegestaan om enige software of beveiligingscomponenten van uw Apparaat, de Portal of de Content te decompileren, hierop reverseengineering toe te passen, deze te disassembleren, te veranderen of te vervangen, of te proberen deze te rooten, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door toepasselijke wetgeving. Het is uitdrukkelijk verboden om de Portal, de Diensten of de Content te gebruiken om de beveiliging van een computernetwerk, software, wachtwoorden, versleutelingscodes of technologische beveiligingsmaatregelen te schenden, hiermee te knoeien of deze te omzeilen, of zich op enige andere wijze in te laten met illegale activiteiten, van welke aard dan ook, of anderen hiertoe in de gelegenheid te stellen. De Overeenkomst is van kracht gedurende uw gebruik van de Portal. U kunt deze Overeenkomst op elk gewenst moment beƫindigen door uw gebruik van de Portal te stoppen. Ook wij mogen de Overeenkomst te allen tijde en zonder kennisgeving beƫindigen of opschorten en u dienovereenkomstig de toegang tot de Portal weigeren als u naar ons oordeel, op wat voor manier dan ook, verzuimt deze Voorwaarden na te leven of uw verder gebruik de belangen van derden schaadt of in strijd is met toepasselijke wetgeving.
 3. Disclaimer voor Content. Tenzij wij uitdrukkelijk anders hebben aangegeven, zijn wij noch aansprakelijk voor APPs, Diensten en Content of uw gebruik daarvan, noch voor opmerkingen of content die u op een Website plaatst of de gevolgen daarvan. De opmerkingen of content die door u worden ingediend, geplaatst of getoond op de Website, kunnen door andere gebruikers worden bekeken overeenkomstig de voorwaarden en het privacybeleid van de Contentpartner die de betreffende Dienst aanbiedt. Diensten en Content worden niet door TPVN beheerd, gecontroleerd of geprogrammeerd. Dergelijke APPs, Diensten en Content worden u zonder enige vorm van controle door ons aangeboden door de Contentpartners. Als u in het beginscherm of de APP-galerij van de Portal op het pictogram van een APP-galerij klikt, wordt uw apparaat doorgeleid naar de Website van een Contentpartner alwaar u toegang tot deze Diensten kunt krijgen.

U begrijpt en stemt ermee in dat u, door gebruik te maken van de Diensten, te maken kunt krijgen met Content die mogelijk aanstootgevend, schadelijk, onjuist of anderszins ongepast is, of in sommige gevallen, dat geplaatste content onjuist getiteld of anderszins misleidend is. Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor Content van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten in of onvolledigheid van enige Content, of enige schade voortvloeiend uit het gebruik van Content die wordt geplaatst, gemaild, overgebracht of anderszins aan u beschikbaar wordt gemaakt via de portal of op uw Apparaat.

 1. Garantie-uitsluitingen. WIJ, EN DE AAN ONS GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEHOUDERS (VOOR CLAUSULES 5 EN 6 GEZAMENLIJK “TPVN”), BEWEREN, GARANDEREN OF BELOVEN NIET DAT DE PORTAL, DE WEBSITES OF DE CONTENT, OF ENIGE ANDERE INFORMATIE OF MATERIALEN DIE U ONTVANGT OF DIE U WORDEN AANGEBODEN VIA DE PORTAL CORRECT, BETROUWBAAR, TIJDIG, VEILIG EN ZONDER FOUTEN OF ONDERBREKINGEN ZIJN, NOCH DAT EVENTUELE PROBLEMEN DAAROMTRENT WORDEN VERHOLPEN. DE PORTAL WORDT U IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS BESCHIKBAAR AANGEBODEN, EN KAN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. TPVN KAN NIET GARANDEREN DAT ENIGE APP, DIENST, CONTENT (MET INBEGRIP VAN BESTANDEN, INFORMATIE OF ANDERE GEGEVENS) DIE U OPENT OF DOWNLOADT VANUIT OF VIA DE PORTAL, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, BESMETTINGEN OF SCHADELIJKE ELEMENTEN. TPVN WIJST ELKE GARANTIE, EXLICIET DAN WEL IMPLICIET, VAN DE HAND, INCLUSIEF GARANTIES BETREFFENDE NAUWKEURIGHEID, NIETINBREUKMAKENDHEID, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 2. Beperking van aansprakelijkheid. TPVN WIJST ELKE AANSPRAKELIJK VOOR HANDELINGEN, VERZUIMDE HANDELINGEN EN HET GEDRAG VAN DERDEN SAMENHANGEND MET OF GERELATEERD AAN UW TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE PORTAL, WEBSITES, DIENSTEN, OF CONTENT VAN DE HAND. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN ALLE RISICOā€™S SAMENHANGEND MET UW TOEGANG HIERTOE EN GEBRUIK HIERVAN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HIER VERKREGEN INFORMATIE. UW ENIGE MIDDEL JEGENS TPVN VOOR EVENTUELE SCHADE, KOSTEN OF ONTEVREDENHEID ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DE PORTAL OF DE APPS, WEBSITES OF CONTENT, IS HET STOPZETTEN VAN HET GEBRUIK VAN DE PORTAL OF DE BETREFFENDE APPS, WEBSITE, DIENSTEN OF CONTENT.
 3. Vrijwaring. U gaat ermee akkoord om ons te vrijwaren van alle vorderingen, claims, gerechtelijke stappen, verliezen, uitgaven, schadeloosstellingen en kosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten voortvloeiend uit of met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Portal, Websites, Diensten of Content, uw gedrag op de Portal of accountgerelateerde handelingen (bij eenmalige aanmelding) door u of iemand anders, content die u indient, plaatst of overbrengt via de Portal, uw schending van deze Voorwaarden of uw inbreuk op of schending van enige rechten van derden. 8. Toegangsbeperking en exportcontrole. Wij behouden ons het recht voor om (zonder enige verplichting) toegang tot APPs op de portal te weigeren of te blokkeren. Tevens behouden wij ons het recht voor om alle gebruiksgegevens in te zien, te lezen, op te slaan en openbaar te maken indien dit door ons redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht om (i) aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken te voldoen, (ii) toe te zien op de naleving van de Voorwaarden, met inbegrip van onderzoek naar potentiĆ«le overtredingen daarvan, (iii) fraude of beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, (iv) ondersteuningsverzoeken van gebruikers af te handelen, of (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers of derden te beschermen. Wij hebben het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken de toegang tot de APPs of Websites in de Portal op te schorten of te beĆ«indigen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om, te allen tijde en naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de Portal te beperken voor een individu, geografisch gebied of rechtsgebied. De Portal is onderworpen aan de exportcontrolewetgeving van onder andere Nederland en de Verenigde Staten, en mag niet worden gebruikt door (i) personen die de nationaliteit hebben van of woonachtig zijn in Cuba, LibiĆ«, Noord-Korea, Iran, SyriĆ« of enig ander land waaraan de Verenigde Staten een handelsembargo heeft opgelegd; of (ii) personen die zijn opgenomen in de “U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals” of de ā€œU.S. Commerce Department’s Table of Deny Orders”. Door de Portal te gebruiken verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder het bewind valt van of de nationaliteit bezit van een van deze landen en dat u niet bent opgenomen in een van deze lijsten. Voor gebruik, duplicering of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid gelden beperkingen zoals uiteengezet in dit document en hierop volgende aanpassingen, waar van toepassing.
 4. Wijzigingen in Apparaat, Portal en/of Voorwaarden. Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken de software of functies van het Apparaat of de Portal te wijzigen, updaten of upgraden, bijvoorbeeld door bepaalde APPs of functies te verwijderen of door u van een software-update te voorzien. Voor zover deze wijzigingen invloed hebben op deze Voorwaarden, wordt u op de hoogte gebracht van wijzigingen in de Voorwaarden. U begrijpt en stemt ermee in dat als u de Portal gebruikt nadat de Voorwaarden zijn gewijzigd, u de gewijzigde versie van de Voorwaarden accepteert.
 5. Eenmalige aanmelding. Wij kunnen ervoor kiezen om u op de Portal de mogelijkheid tot eenmalige aanmelding te bieden. Deze optie biedt u de mogelijkheid om uw toegang en gebruik van meerder functies van de Portal aan Ć©Ć©n gebruikersaccount te koppelen. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw account. We raden u aan om een sterk wachtwoord (met grote en kleine letters, leestekens en cijfers) te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het niet naleven van bovengenoemde bepalingen.
 6. Betaaldiensten. Onze Contentpartners kunnen ook betaalde Content aanbieden. Als u betaalde Content van een Contentpartner aanschaffen, dient u een separate overeenkomst af te sluiten met de betreffende Contentpartner. Wij zijn geen partij in een dergelijke overeenkomst en aanvaarden daarvoor ook geen aansprakelijkheid. U kunt voor deze Content betalen door gebruik te maken van de Smart TV Payment-dienst of, indien de Contentpartner de betaaldienst van een derde gebruikt, de betaaldienst van de Contentpartner. U bent verantwoordelijk voor kosten die worden gemaakt via uw account en voor de betaling van alle toepasselijke belastingen. De door ons aangeboden Smart TV Payment-dienst is onderworpen aan uw acceptatie van de actuele gebruiksvoorwaarden van Smart TV Payment. Als u de betaaldienst van een Contentpartner wilt gebruiken, moet u mogelijk een account openen bij de derde partij die de betaaldienst aanbiedt. Bij het openen van een account bij de aanbieder van de betaaldienst, dient u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op die betaaldienst te accepteren.

 

 1. Privacy en cookies. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en het aanleveren van informatie over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken. De persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt of die wij hebben verzameld, is onderworpen aan ons Privacybeleid. U vindt ons Privacybeleid op www.tpvision.com/legalinformation. De Portal maakt gebruik van “cookies” om bepaalde persoonlijke informatie te verzamelen en op te slaan. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat naar uw apparaat wordt gestuurd en waaraan wij uw apparaat kunnen herkennen als u de Portal opnieuw bezoekt. Ons cookiegebruik wordt nader omschreven in ons Cookiebeleid, dat beschikbaar is op www.tpvision.com/legal-information.
 2. Verwijderingsbeleid. Wij behouden ons het recht voor om opmerkingen en content die u op de Portal hebt geplaatst en die vermoedelijk inbreuk maken op de rechten van derden, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te verwijderen. Echter, als een ander content heeft geplaatst, geĆ¼pload of gebruikt die inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan kunt u dit bij ons melden door middel van de feedbackfunctie via de blauwe knop op uw afstandsbediening.
 3. Toepasselijk recht. Uw overeenkomst met ons valt onder Nederlands recht en zal worden geĆÆnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving, ongeacht regels betreffende strijdigheid tussen wettelijke bepalingen. De rechtbank van Amsterdam, Nederland, is de enige rechtbank die bevoegd is om te bemiddelen in geschillen tussen u en ons ten gevolge van of in verband met de Overeenkomst, tenzij het toepasselijke dwingende consumentenrecht anders bepaalt.
 4. Diversen. Als wij een recht of bepaling van deze Voorwaarden niet kunnen afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de resterende bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. Aanvullingen op of verwijdering of wijziging van bepalingen van deze Voorwaarden zijn voor ons niet bindend, tenzij deze schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend door onze geautoriseerde vertegenwoordiger. Deze Voorwaarden en ons Privacybeleid vormen de volledige Overeenkomst tussen u en ons aangaande uw gebruik van de Portal. U stemt ermee in dat ongeacht andersluidende wet- of regelgeving, elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Portal of deze Overeenkomst binnen 13 (dertien) kalendermaanden na het ontstaan van de claim of rechtsvordering aanhanging moet worden gemaakt of anders als verjaard wordt beschouwd. De bepalingen “Garantie-uitsluitingen” en “Beperking van aansprakelijkheid” in deze Overeenkomst zijn opgesteld ten behoeve van ons zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, en elk van deze personen of entiteiten heeft het recht om deze bepalingen in eigen naam uit te oefenen en aan u op te leggen.
 5. Over ons. De Portal wordt aangeboden door:

TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Nederland
KvK-nummer 53045394
Btw-nummer NL850721854B01

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de Portal of deze Voorwaarden, of als u een schending van deze Voorwaarden wilt melden, neem dan contact met ons op via smarttv@tpvtech.com.

BIJLAGE A: GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR GRACENOTE

De programma-informatie die beschikbaar wordt gemaakt als onderdeel van de Dienst (“Dienst”) die wordt geleverd door Gracenote, Inc. in Emeryville, CaliforniĆ«, en Gracenote GmbH in Berlijn, Duitsland (gezamenlijk “Gracenote”), mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Gracenote behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Dienst of de Gegevens te beperken of te blokkeren indien u deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

 1. Beschrijving van de Dienst a. Gracenote maakt de Dienst aan u beschikbaar op apparaten. b. De Dienst bestaat uit het verzamelen, ordenen en leveren van de Gegevens, voornamelijk in de vorm van teksten en afbeeldingen. De ontvangst en de weergave van de programma-informatie op het apparaat maken geen deel uit van de Dienst en vallen volledig binnen de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de fabrikant van het Apparaat.
 2. Werking van de Dienst
 3. Gracenote streeft ernaar programma-informatie voor u beschikbaar te maken. Gracenote streeft er bovendien naar u bijgewerkte, complete en nauwkeurige programma-informatie te bieden. Gracenote kan hieromtrent echter geen garanties bieden en u kunt hier dus ook geen rechten aan ontlenen. Als de programma-informatie niet toegankelijk, bijgewerkt, compleet en/of correct is, is dit geen tekortkoming van de Dienst en kunt u geen claims indienen bij Gracenote. GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES EN AANSPRAKEN, EXPLICIET EN IMPLICIET, AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN. GRACENOTE VERLEENT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE GRACENOTE eyeQ-DIENST.
 4. Gracenote is niet verantwoordelijk voor de vereiste instellingen, verbinding of (indien van toepassing) benodigdheden van een apparaat voor het ontvangen van de Dienst. Dit valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.
 5. Gracenote kan Televisieprogrammagegevens zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen of verwijderen en de toegang tot programma-informatie of de Dienst aanpassen of blokkeren. Gracenote kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een wijziging, verwijdering, blokkering of aanpassing.
 6. LET OP: aan het gebruik van de Televisieprogrammagegevens zijn bepaalde vereisten verbonden, zoals de beschikking over een Apparaat, softwareprogramma’s, overdrachtsmethodes, telecommunicatiediensten en andere diensten van derden. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht, met name wat verbindingskosten betreft, die afzonderlijk dienen te worden voldaan. Gracenote voorziet niet in apparaten voor eindgebruikers, softwareprogramma’s, overdrachtsmethodes, telecommunicatiediensten of andere diensten en is niet verantwoordelijk voor de diensten van derden.
 7. Beperking van gegevensgebruik
 8. De Televisieprogrammagegevens die beschikbaar worden gemaakt in het kader van de Dienst, zijn mogelijk beschermd door het auteursrecht of andere wettelijke regelingen.
 9. U mag de aan u verstrekte Televisieprogrammagegevens alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciƫle doeleinden, voor zover dit vereist is en toegestaan volgens het beoogde gebruik van het apparaat.
 10. LET OP: het is niet toegestaan om: i. de Televisieprogrammagegevens of delen hiervan door te sturen naar derden of derden in staat te stellen toegang hiertoe te verkrijgen, met uitzondering van leden van uw huishouden; ii. de Televisieprogrammagegevens op welke wijze dan ook te bewerken of aan te passen; en/of iii. de Televisieprogrammagegevens te gebruiken voor het creƫren van een database en/of informatiedienst; iv. en u dient af te zien van dergelijk gebruik.
 11. Beperking van verantwoordelijkheid
 12. LET OP: u gebruikt de Dienst op eigen risico. Het downloaden of anderszins ontvangen van content, met name het downloaden van gegevens met betrekking tot de Dienst, geschiedt ook op eigen risico. U bent volledig verantwoordelijk voor de schade die hierbij kan worden toegebracht aan een apparaat of andere schade, waaronder het verlies van gegevens.
 13. Gracenote is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de Dienst of een deel hiervan zonder onderbrekingen of defecten, voor de ononderbroken beschikbaarheid van de Televisieprogrammagegevens of voor de specifieke toepasbaarheid van de Dienst. Gracenote is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en/of juistheid van de Televisieprogrammagegevens die door Gracenote beschikbaar wordt gesteld. Er kunnen met name spelfouten en softwarefouten optreden.
 14. Gracenote is niet verantwoordelijk voor storingen die toegang tot de Dienst verhinderen, met name onderbrekingen en/of beperkte toegang tot de Dienst of de Televisieprogrammagegevens als gevolg van overmacht of omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid van Gracenote vallen, zoals het uitvallen van of storingen op internet of telecommunicatienetwerken die buiten de systemen van Gracenote vallen.
 15. GRACENOTE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE SCHADE OF INKOMEN- OF WINSTDERVING DIE HIERUIT VOORTVLOEIT. Gracenote is alleen verantwoordelijk in geval van moedwillige wanprestaties of grove nalatigheid (de beperking van verantwoordelijkheid zoals hierboven omschreven is niet van toepassing op overlijden, persoonlijk letsel of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten).

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License